REVIZE

Revize kotlů, čištění kotlů a plynových spotřebičů

Pravidelné revizní prohlídky

Jednorázová i pravidelná kontrola

Pro bezproblémový chod plynových spotřebičů, ať už se jedná o kotle, sporáky nebo karmy, je vhodné zajistit si pravidelný servis a kontrolu nejlépe mimo topnou sezónu. Mnoho lidí tyto kontroly plynových spotřebičů podceňuje a nedodržují bezpečnostní opatření zmíněná výše. Naše firma Vám zajistí kompletní vyčištění a revize plynových spotřebičů.

Majitelům starších typů kotlů, jejichž výrobky jsou na konci životnosti nabízíme výměnu za nový kotel ze současného sortimentu. Poradíme Vám při výběru vhodné náhrady, původní kotel demontujeme a namontujeme nový.

Osadíme a zapojíme nový regulátor. Předání končí uvedením kotle do provozu a vysvětlením obsluhy. V rámci servisních služeb nadále zajišťujeme provoz nového zařízení.Jednorázová kontrola

Je povinen provádět vlastník nebo provozovatel zařízení, které slouží pro vytápění se jmenovitým výkonem přesahující 20 kW a zařízení je v provozu více jak 15 let.Pravidelná kontrola

Pravidelnou kontrolu účinnosti kotlů je povinen provádět vlastník nebo provozovatel zařízení spalující kapalná, plynná nebo pevná paliva se jmenovitým výkonem přesahující 20 kW včetně. Lhůty pravidelných kontrol viz. tabulka níže se rozlišují podle spalujícího paliva zařízení a jmenovitého výkonu zařízení:

  • od 20 do 200 kW řeší vyhláška č. 276/2007 Sb.: pevná, kapalná 2 roky, plynná 4 roky
  • nad 200 kW řeší vyhláška č. 349/2010 Sb.: 1 rok
Pro majitele nebo provozovatele zdroje tepla spalovacího zařízení je potřeba zpracovávat kontroly těchto zažízení. Kontrola účinnosti kotlů vychází ze zákona č. 177/2006 Sb., která určuje vlastníkovi nebo provozovateli kotle lhůty, rozsah a způsob provádění účinnosti kotlů. Způsob a četnost těchto kontrol se liší v závislosti na stáří kotle, jeho výkonu a palivu. Vyhláška č. 276/2007 Sb. se vztahuje na provádění účinnosti kotlů u zařízení spalující kapalná, plynná a pevná paliva se jmenovitým výkonem od 20 do 200 kW.