TEPELNÁ ČERPADLA

Pro rodinné domy, bytové domy i velké objekty

Dodáváme a instalujeme tepelná čerpadla

Provádíme projekci, montáže, servis

Jsme autorizovaným servisním partnerem značek - DE DIETRICH, BUDERUSTopí, šetří ale i chladí
V případě tepelného čerpadla se teplo získává z okolního prostředí, kde je ho neomezené množství. Nejčastěji přímo ze vzduchu, nebo ze země prostřednictvím kapaliny - nemrznoucí směsi. Ta proudí v trubkách zakopaných v zemi a „natahuje“ teplo z okolní zeminy.

TYPY ČERPADEL
Princip Popis Výhody
VZDUCH-VODA Tepelná čerpadla vzduch-voda fungují tak, že nasávají teplo z všudypřítomného okolního vzduchu. nižší pořizovací náklady, lze umístit téměř kdekoli, jednoduchá instalace
ZEMĚ-VODA Jak již napovídá samotný název, pro toto čerpadlo je zdrojem tepla energie, kterou získává ze země stabilnější topný výkon, dlouhá životnost primárního zdroje, velmi tichý chod
VODA-VODA Zdrojem tepla pro TČ voda - voda bývá obvykle podzemní voda. Tepelná čerpadla voda-voda patří k nejúčinnějším zdrojům tepla - pracují s vysokou mírou efektivity. vysoká účinnost tepelného zdroje, nejvyrovnanější výkon v průběhu celého roku

V praxi se také můžete setkat s označením primární a sekundární okruh. Primární okruh je v podstatě ta část tepelného čerpadla, které je zakopaná v zemi, sekundární okruh pak představuje topný systém. V případě tepelných čerpadel vzduch/voda je primární okruh nahrazen přívodem venkovního vzduchu do zařízení pomocí ventilátoru, který je jejich nutnou součástí.Jak to celé funguje

Tepelné čerpadlo patří mezi zařízení, které fungují na principu odběru nizkopotenciálního tepla ze svého okolí (vzduchu, země, vody), které je poté shromažďováno v chladivu a tím vytváří teplo. Každé tepelné čerpadlo má v sobě zabudovaný kompresor, který je využíván ke stlačování chladiva. Tímto způsobem dochází k následnému přehřátí. Díky tomuto venku jednoduchomu procesu se tvoří teplo, které se využívá například k topení, či ohřevu TUV.

Tepelné čerpadlo (TČ) je závislé na přijmu elektrického proudu, i přesto se však stále díky své velice vysoké efektivitě, řadí mezi nejlevnější zdroje tepelné energie. V případě, že se v blízké budoucnosti chystáte na instalaci TČ, máte nyní možnost získat také prémii v podobě speciální sazby elektro. Tato sazba umožňuje majitelům rodinných domů spotřebovávat elektrickou sníženou sazbu 20 hodin denně.